Podcast

Podcast SOS Dječijih sela u BiH – Zašto veliko NE tjelesnom kažnjavanju

Zašto fizičko kažnjavanje nikako nije opcija – šta ono znači iz ugla roditelja a šta donosi (ili ne donosi) djeci? Donosimo razloge zašto je fizičko kažnjavanje štetno ali i praktične savjete šta učiniti umjesto toga, kako se postiže disciplina i šta kad ne funkcionira? Podijelite svoje savjete i iskustva u sa drugim roditeljima u komentaru …

Podcast SOS Dječijih sela u BiH – Zašto veliko NE tjelesnom kažnjavanju Read More »

Šta je sve prevencija prije nego izgovorimo “ovisnost”?

Kako preveniramo ovisnost i gdje to počinje – u razvijanju odnosa, sigurne privrženosti, porodičnom kontekstu? Gdje je prostor za svakodnevnu prevenciju? Šta to možemo i moramo imati na umu i obezbijediti kad govorimo od odgoju i odrastanju djece i adolescenata? Jesu li to aktivnosti, ispunjeni dani, kontrola ili svaki put nešto drugačije u zavisnosti od …

Šta je sve prevencija prije nego izgovorimo “ovisnost”? Read More »

Podcast SOS Dječijih sela u BiH – Zašto i kako se igrati?

Kada je vrijeme za interakciju roditelja i djece i zašto odmah? 😃 Igra je mnogo više od zabave za dijete, a zašto je važna za razvoj djeteta, govore psihologinja i psihoterapeutkinja Senka Čimpo i koordinatorica Centra za rani rast i razvoj Aida Kamberović. Pratite podcast SOS Dječijih sela u BiH! Pišite nam prijedloge novih tema …

Podcast SOS Dječijih sela u BiH – Zašto i kako se igrati? Read More »

Podcast SOS Dječijih sela u BiH – Kako (na)učiti djecu da ne stigmatiziraju druge

Šta prvo primjećujemo – razlike ili sličnosti? Kako (na)učiti djecu da ne stigmatiziraju druge, govore psihologinja i psihoterapeutkinja Senka Čimpo i socijalna radnica, Koordinatorica za mlade SOS Dječijih sela u BiH Amra Dulić. Pratite podcast SOS Dječijih sela u BiH! Pišite nam prijedloge novih tema na email adresu [email protected] Podržite rad SOS Dječijih sela u …

Podcast SOS Dječijih sela u BiH – Kako (na)učiti djecu da ne stigmatiziraju druge Read More »

Kako slikovnice utiču na razvoj djeteta

Slikovnica je knjiga namijenjena djetetu kroz koju dijete uči o svijetu, koja ga odgaja i pomaže mu savladati poteškoće s kojima se susreće. Slikovnica djetetu pruža osnovne spoznaje o svijetu koji ga okružuje i omogućava razvoj mišljenja i podupire razvoj njegovog govora. Mnogi autori definiraju slikovnicu kao prvu knjigu djeteta koja ima zabavnu, informacijsko-odgojnu, iskustvenu, …

Kako slikovnice utiču na razvoj djeteta Read More »

 Uspjeh djece i roditelja naš je zajednički cilj i naša motivacija 

Centar za rani rast i razvoj u okviru SOS Dječijih sela BiH je prvi akreditirani i certificirani Centar u BiH, što znači da smo i ove godine ispunili sve akreditacijske standarde Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u Federaciji BiH – AKAZ. Certificiranje Centra je značajno ne samo zato što veoma jasno šalje poruku …

 Uspjeh djece i roditelja naš je zajednički cilj i naša motivacija  Read More »

Program jačanja porodica SOS Dječijih sela u BiH – Zajednički uspjeh

Mnogo je razloga zbog kojih djeca ostaju bez roditeljske brige. Siromaštvo, bolest jednog ili oba roditelja, neadekvatna roditeljska briga… Ipak, najbolje mjesto za odrastanje, ukoliko je to moguće i u najboljem interesu djeteta, jeste u njihovoj biološkoj porodici. SOS Dječija sela u BiH kroz Programe jačanja porodica pomažu socijalno ugroženim porodicama da ostanu na okupu, …

Program jačanja porodica SOS Dječijih sela u BiH – Zajednički uspjeh Read More »

Zašto su uspomene važne za razvoj djeteta

Piše: Aida Kamberović, Koordinatorica Centra za rani rast i razvoj Rano djetinjstvo je veoma važano razdoblje u životu, a interakcija sa roditeljima ima istaknuto i veoma važno mjesto. Prve godine djeteta od ključnog su značaja, jer stvaraju osnovu za ostatak života. Tokom ranog djetinjstva dolazi do uspostave i pokretanja razvoja modela ponašanja, vještina i učenja. …

Zašto su uspomene važne za razvoj djeteta Read More »