Jačanje saradnje sa Institucijom ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine

SOS Dječija sela u BiH nastavljaju jačati saradnju sa partnerima u cilju stvaranja sigurnijeg i boljeg okruženja za djecu i mlade, ali i sve uposlenike organizacije. Povodom intenziviranja saradnje sa sa Institucijom ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine,  SOS Dječije selo u Sarajevu posjetila je ombudsmenka Nives Jukić. Predstavnici Institucije ombudsmena razgovarali su sa […]

Jačanje saradnje sa Institucijom ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine Read More »