Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Zaštita djece

Prijavi slučaj ugrožavanja sigurnosti djece

SOS Dječija sela BiH snažno osuđuju svaki vid nasilja i ugrožavanja sigurnosti i prava djece. Svaki uposlenik SOS Dječijih sela ima odgovornost da odmah prijavi bilo kakvu zabrinutost koja se odnosi na sigurnost djece.

Kada imamo saznanje o ugrožavanju sigurnosti djece odmah informišemo nadležne organe za zaštitu djece kako bi mogli postupati bez odlaganja.

Svi prijatelji i partneri SOS Dječijih sela u BiH koji imaju saznanje o potencijalnom ugrožavanju sigurnosti djece, mogu se javiti kontakt osobi iz organizacije koja je zadužena za implementaciju Politike zašitite djece – Berimi Hačam, [email protected], kako bi prijavili sumnju.

Na raspolaganju svakako stoji i mail [email protected], na koji možete proslijediti sve informacije koje imate vezane za narušavanje sigurnosti, kako bismo zajednički osigurali da svako dijete bude zaštićeno od zanemarivanja, ekspolatacije ili bilo kojeg drugog oblika zlostavljanja ili od bilo kojeg oblika kršenja prava.

Navedeni e-mail, kao i ovaj Obrazac za prijave mogu koristiti i osobe koje su nekad bile u brizi SOS Dječijih sela u BiH i u to vrijeme doživjele bilo koji oblik zanemarivanja i/ili zlostavljanja. Organizacija SOS Dječija sela u Bosni i Hercegovini je spremna da reagira na propisani način i na te prijave, bez obzira na vrijeme u kojem se incident dešavao.

Prijavite slučaj ugrožavanja djeteta