Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Zaštita djece

Sigurnost djece – naša obaveza

Kao organizacija koja radi sa djecom koja su ostala bez roditeljskog staranja ili su pod rizikom od gubitka roditeljske brige, svjedočimo slučajevima zlostavljanja i zanemarivanja djece.

SOS Dječije sela ne tolerišu nikakav oblik zlostavljanja djece, eksploatacije, zanemarivanja ili kršenja privatnosti i prava djeteta. Mi smo posvećeni stvaranju i održavanju brižne i sigurne sredine za svako dijete uključeno u neki od naših programa.

Ključni dokumenti kojima se rukovodimo u radu su UN Konvencija o pravima djeteta i Smjernice za alternativno zabrinjavanje djece .

Naš dokument POLITIKA ZAŠTITE DJECE (engl.) fokusira se na četiri ključna područja: svjesnost, prevencija, prijavljivanje i odgovor. Poseban akcenat stavljamo na osvještavanje i prevenciju kako bi zaštitili djecu i poboljšali kvalitet brige. Svaki slučaj prijave sumnje koja se odnosi na sigurnosti djece shvatamo ozbiljno i adresiramo bez odlaganja. Ovo znači da:

– Gradimo kapacitete uposlenika, djece, mladih i porodica kako bi mogli prepoznati zlostavljanje – te ga prevenirali
– Učimo ih o korištenju alata, kao što je samodisciplina
– Radimo na uklanjanju uvriježenih štetnih praksi
– Svaka prijava sumnje ili zabrinutosti o narušavanju sigurnosti djece detaljno se analizira, a na bazi urađene procjene poduzimaju se konkretni koraci.