Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Projekti uz podršku donatora

Jačanje Sistema socijalnih usluga

Organizacija SOS Dječija sela Bosne I Hercegovine od 2018. godine, u saradnji sa entitetskim ministarstvima socijalne zaštite, implementira projekat „Jačanje sistema socijalnih usluga u BiH“. Projekat se provodi uz podršku Vlade Savezne Republike Njemačke.

Realizacijom ovog projekta doprinosi se stvaranju pravnog okvira i pretpostavki za uspostavu pristupačnog sistema socijalnih usluga i unaprijeđenju kapaciteta i znanja lokalnih profesionalaca.

Projektom je obuhvaćeno 300 hraniteljskih porodica, 350 lokalnih profesionalaca iz oblasti socijalne zaštite te 200 predstavnika entitetskih, kantonalnih, lokalnih vlasti, te pružaoca socijalnih usluga, međunarodnih organizacija i NVO.

Cilj projekta je kreiranje funkcionalnog sistema socijalnih usluga koji će biti usmjeren prema ranjivim skupinama društva i pojedincima, sa posebnim fokusom na ranjive kategorije djece i porodica u BiH.

Aktivnosti projekta

1. Pružanje podrške u procesu izrade kvalitetnih zakonskih okvira i kreiranju standarda za podizanje kvalitete socijalnih usluga

2. Jačanje kapaciteta profesionalaca centara za socijalni rad za korištenje metodologija u oblasti hraniteljstva i vođenja slučaja

3. Unaprijeđenje sistema upravljanja bazama podataka u socijalnoj zaštiti

4. Javna kampanja zagovaranja o potrebi unapređenja sistema socijalnih usluga