Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Donacije kompanija i institucija

Institucionalna partnerstva

Surađujemo s međunarodnim organizacijama i multilateralnim donatorima, poput Ujedinjenih nacija i Europske unije te sa državnim vlastima i ambasadama kako bismo poboljšali situaciju ugrožene djece, njihovih porodica i zajednica.

SOS Dječija sela BiH također pružaju doprinos razvoju političkih okvira, na primjer u oblastima razvojne suradnje i socijalne politike. Surađujemo s partnerima koji dijele naše ciljeve na brojnim projektima koji primjenjuju politiku u praksi.

Zajedno pomažemo u smanjenju siromaštva i podržavamo postizanje ciljeva održivog razvoja. Podrška koju pružaju naši institucionalni partneri pomaže da se maksimiziraju resursi i uticaj SOS dječjih sela u Bosni i Hercegovini. Na taj način doprinosimo osiguravanju da se pomoć troši efikasno i donosi najbolje moguće rezultate.

Rado ćemo odgovoriti na sva Vaša pitanja! Za više informacija kontaktirajte kolegu Denisa Šiljka

[email protected]

Partneri