Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Donacije kompanija i institucija

Projekti sa kompanijama

Za pouzdano partnerstvo

Nove generacije su sve svjesnije značaja društveno odgovornog poslovanja. Millennialsi i generacija X osjećaju snažnu pripadnost zajednici, kako lokalno, tako i globalno, želeći da svijet bude bolje mjesto za sve nas. Utoliko, kompanije koje nisu odgovorne prema svojim uposlenicima, okolišu i zajednici u kojoj posluju, prosto neće biti njihov izbor, ali ne samo to, prije donošenja odluke o kupovini oni će se potrudit da saznaju ko je uistinu društvenu odgovornost strateški integrirao u sve procese poslovanja.

SOS Dječija sela BiH su gotovo tri decenije pouzdan i vrijedan partner koji razumije važnost ostvarenja rezultata i pouzdanog upravljanja sredstvima, kao i utjecaja koji naš rad ima na zajednicu, djecu, mlade i porodice o kojima brinemo. Zajedno s našim partnerima želimo utjecati na UN „Ciljeve održivog razvoja“. Gradimo partnerstva sa kompanijama koje dijele naše vrijednosti i posvećene su kreiranju transformacijskih promjena za najranjivije u društvu: djecu i mlade bez roditeljskog staranja i porodice u riziku odvajanja djece. U prilici smo sa kompanijama kreirati partnerstva koja imaju direktan utjecaj na živote onih koji su u najvećoj potrebi.

Sav naš rad, kako programski, tako i finansijski prate redovne interne i eksterne kontrole najeminentnijih evaluatora. Kroz prinicipe Result Based Management smo fokusirani na ostvarenje mjerljivih ciljeva. Na metodologiji koju je razvio Boston Consulting Group, SOS Dječija sela BiH su provela Analizu društvenog uticaja (Social Impact Assesment) kojom je utvrđeno da se na svaki uloženi Euro, zajednici vraća 5 Eura (SROI – Benefit cost ratio 5:1).

Svakodnevno radimo sa onima koji su najviše ugroženi i sa najvećim potrebama kako bismo osigurali djetinjstvo u kojem su zaštićeni, zdravi i obrazovani. Želimo osigurati prilike da ostvare svoj puni potencijal. Vi nam možete pomoći kroz različite modele saradnje: od strateškog programskog finansiranja do ustupanja ekspertize s ciljem unaprijeđenja procesa koji su u funkciji dobrobiti djece, mladih i porodica u potrebi.

Naš tim za prikupljanje sredstava vam sa zadovoljstvom stoji na raspolaganju za kreiranje rješenja koja su najprihvatljivija vašoj kompaniji. Za sve upite kontaktirajte nas na e-mail adrese:
[email protected] i [email protected].

Donirati možete online ili putem donatorskih žiro-računa:
kod Raiffeisen banke: 1610000000000011,
uz obavezan poziv na broj: 502021000-030000626-9

ili

u UniCredit banci: 3387307756252209 

Kako možete pomoći

Korporativni partneri - Veliki donatori

Odlučivši se za partnerstvo, korporativni partneri finansiraju ukupne godišnje ili pojedinačne troškove SOS porodica, Programa jačanja porodice ili drugih segmenata projektnih aktivnosti i na taj način osiguravaju roditeljsku brigu, ljubav, podršku i zaštitu za zdravi rast i razvoj djece i mladih. Zajedno ih spremamo za funkcionalan, samostalan i uspješan život. Korporativni partneri imaju mogućnost svojim donacijama podupirati različita područja brige o djeci na godišnjoj osnovi ili kroz dugoročnija partnerstva. 

Kompanije kumovi

Kumovi su posvećeni donatori koji u skladu sa mogućnostima svakog mjeseca uplaćuju određeni fiksni iznos za koji su se sami opredijelili, ovisno o želji i mogućnostima. Kompanije Kumovi razumiju da je svakog dana potrebno osigurati adekvatnu i kvalitetnu brigu, te nam na taj način olakšavaju planiranje za život. Također, znaju da je za svako dijete neophodno osigurati jednak standard i prilike.

Kumovi mogu biti individualci ili kompanije ili se pak mogu udružiti u Kumstvu. Više informacija možete pronaći na linku.

Marketing za opšte dobro – CRM (Cause related marketing)

CRM aktivnosti (Cause Related Marketing) su snažan alat za diferenciranje u odnosu na konkurenciju, ali i idealan način da kompanija podrži zajednicu u kojoj posluje. Marketing za opšte dobro je oblik saradnje u kojem se partneri, tokom unaprijed dogovorenog perioda, odriču dijela prihoda od prodaje jednog određenog proizvoda ili grupe proizvoda. Za ovaj model partnerstva SOS Dječija sela BiH sa kompanijama potpisuju ugovor o saradnji, a komunikacija prema kupcu treba biti krajnje jasna i nedvosmislena. 

Cobranding kampanje

Kompanije mogu biti efikasna podrška i kroz ustupanje kanala komunikacije sa svojim potrošačima. Zajednom možemo kreirati rješenja koja najbolje odgovaraju poslovanju vaše kompanije.

Donacije u proizvodima ili uslugama

Imajući u vidu broj djece, mladih i porodica o kojima brinemo, značajne količine proizvoda i/ili usluga su potrebne za svakodnevni rad organizacije i gotovo sve što zamislite možemo upotrijebiti.

Praksa, edukativne radionice, zapošljavanje mladih

Vaša ekspertiza može biti stavljena u funkciju onoga što nam je konačni cilj – pripremiti mlade ljude za uspješan i samostalan život, i to kroz tematske radionice, edukacije ili posjete kompaniji, kao i osiguravajući prakse ili angažiranje mladih na volonterskim, sezonskim, honorarnim poslovima, odnosno pružajući im mogućnost za stalno zaposlenje. 

Podrška kroz ključne poslovne aktivnosti i kompetencije

Iznimno cijenimo partnerstva sa kompanijama koje su spremne svoje znanje i ekspertizu staviti u funkciju naših korisnika i uposlenika.  

Kupovina novogodišnjih čestitki

Naš rad podržavate i kupovinom novogodišnjih čestitiki, koje oslikavaju djeca kroz različite art radionice. Svake godine odaberemo po nekoliko najzanimljivijih motiva prigodnih za novogodišnje praznike, ali i onih neutralnih koji mogu biti iskorišteni tokom cijele godine za različite povode.

Kontakt

Možete nas kontaktirati direktno ili kroz kontakt formu: 

Una Mesić
Senior Corporate Fundraiser
+387 66 910 678
[email protected] 

Amer Džano
Corporate Fundraiser
+387 62 925 994
[email protected] 

Naši posvećeni partneri