Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

SOS DJEČIJA SELA

Transparentnost

Pouzdanost

Transparentni sistemi izvještavanja i praćenja utroška sredstava omogućavaju nam da osiguramo da donirana sredstva budu iskorištena na najefikasniji način.

Ključne politike i smjernice omogućavaju nam da efikasno koristimo naše resurse, ispunjavamo zakonske zahtjeve i učimo iz našeg iskustva kako bismo mogli učiniti najbolje za djecu. 

Integritet

U SOS Dječjim selima, sve što radimo odlikuje se transparentnošću i pouzdanošću, a posvećeni smo odgovornom korištenju svih resursa i sredstava.

Ukoliko želite prijaviti sumnju na korputivno ponašanje koje uključuje SOS Dječija sela BiH možete to učiniti kroz naš online kanal: [email protected]

Ako ste zaposlenik SOS Dječijih sela BiH, ohrabrujemo vas da uzmete u obzir alternativne načine prijavljivanja kako je izloženo u Internal Situation & Solution Paper.

– Mi cijenimo integritet i radimo u skladu sa zakonom Naše ključne vrijednosti – hrabrost, posvećenost, povjerenje i pouzdanost usmjeravaju naše djelovanje, odluke i odnose koje gradimo, te su osnova Kodeksa ponašanja kojeg tražimo od naših zaposlenika da prihvate u potpunosti i potpišu. Cilj je kodeksa da održava i promovira najviše standarde etičkog i profesionalnog ponašanja među svim saradnicima.

– Mi preveniramo SOS Dečija sela prepoznaje realnost rizika od korupcije i kontinuirano radi na jačanju svog pristupa u spriječavanju korupcije.

Nažalost i pored najboljeg sistema kontrole slučajevi korupcije mogu se prepoznati i pronaći u svim sferama života. Kako bismo minimizirali rizik korupcije, SOS Dječija sela BiH implementiraju striktan i sveobuhvatan preventivni pristup.

Naše mjere usklađenosti podrzumijevaju interne okvire, vodiče, procese, uloge i alate koji imaju za cilj olakšati zaposlenicima njihove napore u identifikaciji ali i borbi sa potencijalnom korupcijom.

Vodič Anti-Fraud and Anti-Corruption Guideline obezbjeđuje primjere različitih formi korupcije, podcrtava odgovornosti zaposlenika, menadžmenta i članova upravnih odbora, te precizira korake koje je neophodno preduzeti pšrilikom prijavljivanja, istrage te odgovaranja na sumnje koruptivnog ponašanja. Dokument Good Management and Accountability Quality Standards, (Standard 2) obezbjeđuje informacije za jasno pozicioniranje nacionalnih asocijacija temeljeno na tri stupa borbe protiv korupcije: prevencija, detekcija i odgovor.

– Mi prijavljujemo mi odgovaramo Saradnici, menadžment i nadzorni odbor imaju obavezu prjavljivanja sumnje na koruptivna ponašanja te su aktivno ohrabreni da to i učine kako je opisano u Kodeksu poašanja. U svrhu prijavljivanja, mi podržavamo nekoliko kanala uključujući i anonimne.

Posvećeni smo zaštiti ‘zviždača’ koji prijavljuju u dobroj namjeri. Poštujemo također i želju za anonimnošću, kako bi mogli prijaviti ali ne otkriti vlastiti identitet.

Sve optužbe, bez obzira kojim kanalom bile primljene, bez obzira na identitet zviždača ili prirodu koruptivne aktivnosti tretiraju se na standardiziran način, konsistentnim procesima, te pravilnom istragom. Informacija se proljeđuje relevantnim zaintersiranima kao i osobi koja je slučaj prijavila. SOS Dječija sela BiH uvijek odgovaraju na identificiranu korupciju, a to znači da preduzmimamo razumne pravne i druge korake kako bi nastalu štetu popravili, te na taj način maksimizirali pozitivan uticaj na naše programe.

Ukoliko želite prijaviti sumnju na korputivno ponašanje koje uključuje SOS Dječija sela BiH možete to učiniti kroz naš online kanal: [email protected]

Ako ste zaposlenik SOS Dječijih sela BiH, ohrabrujemo vas da uzmete u obzir alternativne načine prijavljivanja kako je izloženo u Internal Situation & Solution Paper.

– Mi dajemo obećanje Organizacija SOS Children's Villages kao članica Accountable Now, i članica Transparency International’s Austrian Chapter, obećavamo da ćemo se neumorno boriti protiv korupcije, s ciljem održavanja kulture integritea i usklađenosti u cijeloj organizaciji SOS Dječija sela BiH, kao i u zajednicama koje podržavamo.