Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

KVALITETA BRIGE

Porodični oblik brige

SOS Dječija sela BiH pružaju jedinstven oblike brige za djecu bez roditeljskog staranja. Djeca zajedno sa SOS roditeljima, braćom i sestrama odrastaju u SOS porodici. Porodične veze razvijaju se na prirodan način što znači da djevojčice i dječaci različite dobi žive zajedno kao braća i sestre, a biološka braća i sestre uvijek odrastaju u istoj SOS porodici.

SOS roditelj

SOS roditelj živi sa djecom, pruža im emocionalnu sigurnost, te mogućnost da razvijaju nove i trajne veze unutar SOS porodice. SOS roditelj je stručno osposobljen da vodi brigu o djeci, ali istovremeno surađuje sa drugim uposlenicima kako bi zajedno zadovoljili sve razvojne potrebe djece. Prihvatiti dijete kao svoje i s njime zajednički živjeti nezaobilazan je, neophodan, ali ponekad i zahtjevan dio života u SOS Dječijem selu. Upravo zbog toga su SOS roditelji osnovna i najbitnija karika u našoj brizi o djeci. Biti SOS roditelj kreativan je, ispunjavajući, samostalan i odgovoran posao.