KVALITETA BRIGE

Porodični oblik brige

SOS Dječija sela BiH pružaju jedinstven oblike brige za djecu bez roditeljskog staranja. Djeca zajedno sa SOS roditeljima, braćom i sestrama odrastaju u SOS porodici. Porodične veze razvijaju se na prirodan način što znači da djevojčice i dječaci različite dobi žive zajedno kao braća i sestre, a biološka braća i sestre uvijek odrastaju u istoj SOS porodici.

SOS roditelj

SOS roditelj živi sa djecom, pruža im emocionalnu sigurnost, te mogućnost da razvijaju nove i trajne veze unutar SOS porodice. SOS roditelj je stručno osposobljen da vodi brigu o djeci, ali istovremeno surađuje sa drugim uposlenicima kako bi zajedno zadovoljili sve razvojne potrebe djece. Prihvatiti dijete kao svoje i s njime zajednički živjeti nezaobilazan je, neophodan, ali ponekad i zahtjevan dio života u SOS Dječijem selu. Upravo zbog toga su SOS roditelji osnovna i najbitnija karika u našoj brizi o djeci. Biti SOS roditelj kreativan je, ispunjavajući, samostalan i odgovoran posao.