Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

SOS DJEČIJA SELA

Jačanje saradnje sa Institucijom ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine

SOS Dječija sela u BiH nastavljaju jačati saradnju sa partnerima u cilju stvaranja sigurnijeg i boljeg okruženja za djecu i mlade, ali i sve uposlenike organizacije. Povodom intenziviranja saradnje sa sa Institucijom ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine,  SOS Dječije selo u Sarajevu posjetila je ombudsmenka Nives Jukić.

Predstavnici Institucije ombudsmena razgovarali su sa nacionalnim direktorom SOS Dječijih sela u BiH Malikom Garibijom o podizanju svijesti i educiranju uposlenika organizacije o mehanizmima kojima mogu zaštiti svoja prava, ali i reagovati na eventualne nepravilnosti u skladu sa Ustavom BiH i međunarodnim sporazumima. Posjeta selu bila je i prilika da predstavnici Institucuje saznaju više o programima SOS Dječijih sela u BiH i porodičnom obliku brige za djecu i mlade bez roditeljskog staranja. Ombudsmenka Jukić izrazila je spremnost za kontinuiranu podršku radu SOS Dječijih sela BiH u skladu sa mandatom i nadležnostima Institucije.

Saradnja SOS Dječijih sela u BiH i Institucije ombudsmena za ljudska prava BiH još jedan je korak ka stvaranju boljih uslova za djecu i mlade i uposlenike organizacije.