Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Nijedno dijete ne treba odrastati samo

Zaštita djece i pomoć porodicama u potrebi u vanrednoj situaciji

Zaštita djece i očuvanje mentalnog zdravlja

Situacija uzrokovana pandemijom koronavirusa,u  kojoj smo se posljednjih mjeseci svi našli nije zaobišla nijednu sferu naših života, pa tako ni brigu o najranjivijim, djeci bez roditeljskog staranja. Zaposlenici SOS Dječijih sela u potpunosti su bili posvećeni preduzimanju svih mogućih koraka kako bi zaštitili djecu i pomogli porodicama u potrebi. Naša najveća briga i izazov bila je očuvati mentalno zdravlje i spriječiti aktiviranje traumatskih iskustava koje svako dijete koje je ostalo bez roditeljske brige, nažalost, nosi u sebi.

Pored uobičajene psiho-socijalne podrške, stručni tim podržavao  je SOS roditelje u organiziranju rekreativnih aktivnosti za djecu u okviru porodica, poštujući preporuke izbjegavanja većih okupljanja te uvođenja drugih osoba u porodične aktivnosti. Izrađene su i podijeljene pismene preporuke kako komunicirati sa djecom o COVID-19 te kako organizirati porodični život tokom izolacije.

Ograničili smo pristup posjetiocima SOS Dječijih sela, a kontakte djece sa porodicama porijekla organizirali smo putem telefona i društvenih mreža, te u dogovoru sa nadležnim Centrima za socijalni rad. Osigurali smo potrebne tehničke uslove, a bili smo i u stalnoj smo komunikaciji i u saradnji sa školama.

Stručni tim psihologa i pedagoga u svakom trenutku bio je na raspolaganju SOS mamama kako bi im pružili podršku u svim izazovima sa kojima su se djeca i mladi susreli. Putem telefona, društvenih mreža, skype-a i ostalih kanala komunikacije pružana je svakodnevna psihosocijalna podrška, a s obzirom na činjenicu da ni djeca ni SOS mame nisu mogle napuštati svoje kuće, redovno smo obavljali i nabavku namirnica za sve SOS porodice.

Pomoć porodicama iz Programa jačanja porodica

Socijalno ugrožene porodice i u redovnim okolonostima suočavaju se sa mnogobrojnim porodičnim problemima- rizik od odvajanja od djece, teška finanijska situacija, problemi u komunikaciji. Tokom pandemije i socijalne izolovanosti, veliki izazov bio je prevenirati nasilje u porodici, ili ukoliko pak dođe do istog, pomoći porodicama da riješe probleme. Tim stručnjaka, psihologa, socijalnih radnika i pedagoga svakodnevno je razgovarao sa porodicama o problemima putem telefona ili socijalnih mreža. U svakom trenutku, porodice su se mogle obratiti za savjet ili stručnu pomoć u rješavanju konflikata koji su zbog socijalne izolovanosti bili pojačani.

SOS Dječija sela BiH u saradnji sa partnerima i prijateljima, obezbijedila su pomoć porodicama u potrebi u vidu donacijskih paketa- osnovnih namirnica i higijenskih potrepština koje su bile prijeko potrebne porodicama, uzimajući u obzir činjenicu da su mnoge porodice ostale bez bilo kakvih primanja zbog gubitka posla.

Podrška prijatelja Johnson&Johnson

Prijatelji SOS Dječijih sela, kompanija Johnson&Johnson donirala je higijenske pakete SOS porodicama, mladima u našoj brizi, kao i porodicama iz Programa jačanja porodica.

Pored značajne donacije u higijenskim potrepštinama, naši dugogodišnji prijatelji iz Johnson&Johnson pomažu porodicama u potrebi i kroz prjekat „Zdravi i snažni“. U okviru projekta, profesionalcima u direktnom radu s djecom pružili su nova znanja i vještine iz tri važne oblasti: zajedničko rješavanje sukoba, zaštitna ponašanja i iscjeljenje traumatskih iskustava. Cilj ovih treninga je podizanje kvalitete i sigurnosti usluga brige o djeci, ne samo u SOS Dječijim selima u regiji, nego i u partnerskim organizacijama u zajednici, kako kroz direktan rad s djecom, tako i kroz prenošenje stečenih znanja profesionalcima u sredinama u kojima djeluju.

Pomoć mladima u našoj brizi

U SOS Dječijim selima BiH snažno se zalažemo za dugoročne veze mladih i SOS porodica i naša briga o njima ne prestaje kada postanu formalno punoljetni. S obzirom na ekonomsku situaciju i povećanje broja nezaposlenih, mnogi mladi u našoj brizi, koji su bili zaposleni ili imali honorarne angažmane, nažalost su  ostali bez finansijskih primanja.

Kako bismo im pomogli da lakše prevaziđu tešku situaciju zbog gubitka posla, finansijski smo podržali mlade u našoj brizi, kojima je pomoć bila neophodna. Takođe, podršku smo im pružili i u namirnicama i robi.