Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

SOS DJEČIJA SELA

VRŠNJAČKO NASILJE – KAKO PREVENIRATI ZLOSTAVLJANJE I POMOĆI DJECI

Vršnjačko nasilje je svako namjerno psihičko ili fizičko nasilno ponašanje koje je usmjereno prema djeci i mladima, a od strane njihovih vršnjaka. Ovo nasilje uvijek ima za cilj povređivanje druge osobe. Može biti fizičko, verbalno, socijalno i cyberbullying ili virtualno zlostavljanje.

Vršnjacko nasilje ima uvijek tri osnovne karakteristike. Prva je namjera da se uzrokuje patnja. Druga je da se ovo nasilje ponavlja, to je kontinuirano ponašanje, a ne samo jedan izolovan incident. Treća je da dolazi iz pozicije moći, djeca koja su jača, veća, popularna ili iz socijalno višeg statusa su obično ta koja zlostavljaju.

Često se dešava da se vršnjačko nasilje minimizira i normalizira, da se jednostavno smatra normalnim dijelom odrastanja i podrazumijeva se da sva djeca moraju proći kroz takva iskušenja da bi odrasli i ojačali. Ovakav stav je pogrešan jer se na taj način direktno odobrava uzrokovanje patnje drugoj osobi, a istovremeno i minimizira patnja koju je neko dijete doživjelo. Razlog zlostavljanja uvijek je zlostavljač, nikada dijete, a veliki uticaj imaju i takozvani “posmatrači” koji mogu spriječiti vršnjačko nasilje ili ga potaknuti.

Važno je prevenirati bilo koji oblik nasilja te ukoliko, nažalost, do istog dođe, postupiti najbolje moguće i pružiti podršku djetetu.

Kako prepoznati da li je vaše dijete žrtva vršnjačkog nasilja te kako prevenirati, odnosno pomoći djeci, govorit ćemo u novom podcastu SOS Dječijih sela BiH, u petak 24. jula u 20 sati.

Podcast sa doktoricom kliničke psihologije Lejlom Čišić možete pratiti na Youtube kanalu SOS Dječijih sela BiH i Facebook stranici.