Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

SOS DJEČIJA SELA

Više od 150 socijalno ugroženih porodica osnaženo kroz STEP projekat

Više od 150 socijalno ugroženih porodica osnaženo je tokom 18 mjeseci kroz projekat SOS Dječijih sela u BiH „STEP“. Projekat je za cilj imao prevenirati izdvajanje djece iz porodice porijekla te unaprijediti kvalitet života porodica, reintegrisati djecu, mlade i žene u društvo, sa posebnim fokusom na djevojčice, iz socijalno i ekonomski ugroženih porodica. Uz podršku donatora i posvećen rad tima stručnjaka, cilj je i ostvaren. Povodom završetka projekta organizovana je konferencija na kojoj su predstavljeni rezultati i preporuke za dalje aktivnosti.

„SOS Dječija sela u BiH uvijek nastoje ojačati lokalne zajednice u kojima djelujemo, stoga nam je iznimno važna saradnja sa lokalnim partnerima, koja je bila itekako uspješna kroz realizaciju STEP projekta, čemu svjedoče i uspješne priče porodica.  Ovim projektom smo pokazali da samo zajedničkim djelovanjem na lokalnom nivou možemo doprinijeti zajedničkom opštem cilju a to je da svako dijete odrasta u svojoj porodici porijekla, onda kada je to u najboljem interesu djeteta“, istakla je menadžerica STEP projekta SOS Dječijih sela BiH Edmira Aščić.

Zahvaljujući radu mobilnog tima Programa jačanja porodica, tokom trajanja projekta pružena je podrška i porodicama koje se nalaze u udaljenim područjima, a koje nisu u mogućnosti dobiti podršku u svojim lokalnim zajednicama.

Osim osnaživanja porodica u potrebi, kroz projekat je pružena i stručna obuka za 100 predstavnika lokalnih i državnih organa i organizacija civilnog društva. Predstavnici lokalnih vlasti istakli su ključne prednosti koje je projekat donio u unapređenju kapaciteta vladinih i organizacija civilnog društva za korištenje stečenih i unaprijeđenih vještina prilikom pružanja usluga ugroženoj djeci i ženama u kriznim situacijama.

Kroz projekat su osnaženi i mladi kao promotori zdravih životnih stilova među vršnjacima na lokalnom nivou kroz aktivnosti “Budi Muško” kluba.

 „Budi Muško klub mi je pomogao prije svega da se riješim nekih svojih strahova, kao što su javni nastupi i komuniciranje sa ljudima, motivisao me je da pomažem drugima, da proširim svijest o nasilju, koliko je zastupljeno među vršnjacima“ – poruka je mlade osobe člana Budi Muško kluba Gračanica.

Projekat su zajednički implementirali SOS Dječija sela u BiH i lokalne vlasti te centri za socijalni rad u Mostaru, Gračanici, Doboj Istoku i Lukavcu. Organizacija SOS Dječija sela BiH od 2008. godine provodi Programe jačanje porodica u Gračanici, Mostaru, Sarajevu i Srebrenici čiji je cilj prevencija razdvajanja djece od porodica porijekla, kroz čije se usluge jačaju porodice i podržavaju roditelji u izgradnji vlastitih roditeljskih kapaciteta koji će voditi ka samoodrživosti porodice.