Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

SOS DJEČIJA SELA

SOS Dječija sela u BiH potpisala Memorandum o saradnji sa JKU Porodično savjetovalište Sarajevo

Potpisivanjem memorandumom o saradnji između SOS Dječijih sela u BiH i KJU “Porodično savjetovalište” definisane su zajedničke aktivnosti u cilju razvoja partnerskih odnosa koji će doprinijeti pružanju adekvatne podrške korisnicima uključenim u programe koje provode SOS Dječija sela u BiH i Porodično savjetovalište. Saradnja će se realizirati kroz razmjenu resursa u cilju jačanja stručnog osoblja u direktnom radu sa korisnicima, pružanje psihoterapija i psihološkog savjetovanja djeci i mladima iz alternativne brige i socijalno ugroženih porodica, interaktivne pristupe u radu sa djecom i mladima te edukacije za roditelje i programe mentorstva.

Nacionalni direktor SOS Dječijih sela u BiH, Malik Garibija, izjavio je da je ovo jedan od svijetlih primjera umrežavanja lokalnih resursa koji za cilj imaju pružanje efikasnije i potpunije usluge djeci i porodicama u potrebi, te dodao: “Porodično savjetovalište u svojim novim i opremljenim prostoprijama nudi pregršt programa koji će biti višenamjenski, a cilj je da naši zajednički resursi budu iskorišteni na najbolji mogući način u cilju osnaživanja djece, mladih i porodica koje su u socijalnoj potrebi sa naglaskom na djecu bez roditeljskog staranja i mlade koji napuštaju alternativnu brigu i osposobljavaju se za samostalni život u zajednici“.

Osman Šaljo, direktor KJU “Porodično savjetovalište” je naglasio važnost saradnje vladinih i nevladinih organizacija koje se bave porodicom, kao i neophodnost da Savjetovalište kao ustanova iz sistema socijalne zaštite podrži rad SOS Dječijih sela u BiH kroz pružanje savjetodavno-terapeutskih usluga za djecu i mlade iz alternativne brige, kao i njihovo osnaživanje kroz jačanje životnih vještina i programe mentorstva, ali i da pruži podršku porodicama u riziku od razdvajanja jer je i vizija Porodičnog savjetovališta „Funkcionalna porodica-sretno društvo”.