Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

SOS DJEČIJA SELA

SOS Dječija sela u BiH i Grad Gračanica zajedno za djecu i mlade

Organizacija SOS Dječija sela u BiH i Grad Gračanica prezentovali su planirane aktivnosti povodom nastavka zajedničke saradnje, s ciljem osnaživanju mladih iz lokalne zajednice. Prezentacija je održana u Omladinskom centru, u prostorijama Bosanskog kulturnog centra u Gračanici gdje će biti i realizovane sve planirane aktivnosti sa mladima.

Pored dosadašnje dugogodišnje saradnje organizacije SOS Dječija sela u BiH, koja kroz program SOS Dječije selo Gračanica djeluje u lokalnoj zajednici Grada Gračanice, saradnja je intenzivirana nastavkom i početkom novih projekata. Mladi iz Gračanice, skupa sa mladima iz marginaliziranih grupa te mladima koji izlaze iz sistema javne brige, moći će nizom sekcija, klubova, edukacija i praktičnih obuka jačati svoje kompetencije, socijalne vještine i vještine zapošljivosti. Grad Gračanica prepoznao je važnost ulaganja u osnaživanje mladih ljudi te podržao zajedničke aktivnosti Omladinskog centra, Vijeća mladih Gračanice, SOS Dječijih sela i svih drugih partnerskih organizacija.

Zajednička poruka i očekivanje prisutnih je da će mladi ljudi Gračanice u narednom periodu koristiti usluge i aktivnosti Omladinskog centra Gračanica sa svim projektima koje nudi u partnerstvu sa SOS Dječijim selima u BiH. Centar svakako nudi kvalitetan pristup informacijama, što će mladim ljudima olakšati socijalnu integraciju, pružiti podršku u sticanju životnih vještina, kreativnih izražavanja te vještina zapošljavanja.

Projekat za mlade SOS Dječijih sela BiH u Omladinskom centru u Gračanici otvoren je svaki radni dan od 07:30 do 16 sati u Bosanskom Kulturnom Centru Gračanica.