Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

SOS DJEČIJA SELA

Centar za rani rast i razvoj od jula i u Općini Stari Grad Sarajevo

Prvi Centar za rani rast i razvoj na području općine Stari Grad Sarajevo počet će sa radom 1. jula i pružat će podršku ranjivim i marginaliziranim porodicama. Centar će omogućiti roditeljima i djeci da zajedno učestvuju u edukativno-kreativnim radionicama, a uz pomoć stručnjaka nastojat će se blagovremeno detektovati i interevenisati kod razvojnih odstupanja kod djece.

U Centru za rani rast i razvoj tim profesionalaca, koji se sastoji od pedagoga, psihologa, socijalnih radnika, pedijatara, defektologa i logopeda u saradnji sa roditeljima prati dječiji rast i razvoj od rođenja do desete godine. Edukativnim aktivnostima radi se na jačanju porodica i pruža se podrška roditeljima u izgradnji roditeljskih kompetencija čime se potiče odgovorno i zdravo roditeljstvo. Stručnjaci u radu primjenjuju inovativni pristup brige o djeci, prilagođen praćenju ranog rasta i razvoja te rade po metodologiji koja podrazumijeva motorički, kognitivni, govorno-jezički, socijalni i emocionalni razvoj.

Centar je zajednički projekat SOS Dječijih sela BiH i Općine Stari Grad Sarajevo te su tim povodom sporazum o saradnji potpisali općinski načelnik mr Ibrahim Hadžibajrić i direktor programa SOS Dječije selo Sarajevo Adnan Alikadić.

„SOS Dječija sela BiH prepoznata su u lokalnoj zajednici kao organizacija koja razumije i odgovara na potrebe lokalne zajednice. Naš strateški cilj je i da budemo na usluzi lokalnoj zajednici i da intervenišemo na onim područjima i poljima gdje lokalna zajednica ima potrebu. U prvom redu ovdje govorimo o djeci iz ranjivih kategorija, djeci u stanju socijalne potrebe. Nažalost, kada dođu na upis u školu sa šest godina za intervencije i detekciju mnogih odstupanja kod djece već bude kasno, stoga je važno procijeniti razvojni status djece i blagovremeno detektovati i interevenisati. Prije svega, nastojimo edukovati roditelje, koji su ključni u odgoju djece, a uporedo edukujemo i djecu kroz odgojno-obrazovni rad. “ kazao je Alikadić.

Općina je za potrebe pokretanja Centra osigurala prostorije u Mjesnoj zajednici Vratnik bez obaveze plaćanja naknade, a sve projekte realizovat će SOS Dječija sela BiH.

“Dogovorili smo se da nađemo adekvatne prostorije za pokretanje ovog Centra i nakon nekoliko lokacija došli smo do rješenja da to bude u mjesnoj zajednici Vratnik, u nekadašnjem Domu kulture koji je renoviran. Pozivam naše građane, prvenstveno roditelje, da se obrate za pomoć ili podršku ovom Centru jer ovo je još jedan od načina kako im njihova lokalna zajednica pokušava pomoći jer će sve usluge u Centru biti besplatne,“ poručio je načelnik Hadžibajrić.”

Centar za rani rast i razvoj u Općini Stari Grad bit će drugi centar SOS Dječijih sela BiH, nakon centra u Općini Novi Grad koji godinama uspješno doprinosi lokalnoj zajednici, budući da se fokusira na pomoć najugroženijim kategorijama društva, djeci i roditeljima. Organizacija SOS Dječija sela BiH je jedina Organizacija nosilac Akreditacije za Program podrške Ranom rastu i razvoju u Bosni i Hercegovini.

Centar za rani rast i razvoj će radit će sa korisnicima dva puta sedmično, utorkom i četvrtkom od 09,00 do 13,00 sati, u prostorijama Mjesne zajednice Vratnik na adresi Mustafe Dovadžije 21. Svi zainteresovani se mogu prijaviti lično na adresi ili putem e-maila:

[email protected]. Projekat se realizuje posredstvom općinske Službe za lokalni razvoj i poslove mjesnih zajednica