SOS DJEČIJA SELA

Raiffeisen banka podržava osnaživanje mladih kroz projekte SOS Dječijih sela u BiH

Raiffeisen banka već dvije decenije podržava SOS Dječija sela u BiH kroz novčane donacije, ali i stavljanje na raspolaganje svojih digitalnih rješenja kako bi osigurali lakše online doniranje organizaciji. Dugogodišnju saradnju odlikuje i angažovanost uposlenika banke, koji su ovoga puta organizovali radionice za mlade, polaznike projekata SOS Dječijih sela u BiH.

Uposlenici Raiffeisen banke održali su tri radionice sa mladima, polaznicima projekata FUTURE i YEEP, koji za cilj imaju osnažiti vještine mladih u socijalnoj potrebi i pomoći im u pronalasku zaposlenja, kroz pripremu za tržište rada. Teme radionica, koje su prvenstveno bile usmjerene na finansijsku pismenost, bile su: „Digitalno bankarstvo i korištenje finansijskih aplikacija za svakodnevne transakcije i plaćanja“ te „Korištenje kartica na internetu, sigurnost prilikom plaćanja karticama, otkrivanje podataka vezanih za račun i karticu drugim licima“. Dodatno je stavljen akcenat na razumijevanje sigurnosti finansijskih transakcija, osobito za online kupovine. „Dualno obrazovanje – šta znači raditi u banci“ i na koji način dobiti priliku za obavljanje prakse u banci je jedna od tema koja je među mladima pobudila poseban interes, iako su tokom svih radionica imali mnogo pitanja za uposlenike Raiffeisen banke.

„Mladi ljudi koji učestvuju na aktivnostima, odnosno tematskim radionicama, imaju mogućnost razmijeniti iskustva i na taj način imaju priliku za razumjeti i suosjećati s problemima koji pogađaju njih same i druge mlade ljude, istovremeno im pružajući mogućnost za pronalaženje rješenja problema. Često se dešava da se mladi zainteresuju za temu, dalje sami istražuju i učestvuju na sličnim aktivnostima, što je samo po sebi napredak, ali i pokazatelj motivacije za rad na sebi u vidu razvoja i učenja, stoga su itekako važne radionice koje organizujemo uz pomoć naših donatora i partnera“, kazala je menadžerica FUTURE projekta Almina Šatrović.

„Naše aktivnosti s ciljem poboljšanja okruženja u kojem poslujemo nisu samo finansijske prirode kroz donacije ili sponzorstva već i kroz aktivnosti poput projekata finansijskog opismenjavanja. Iznimno nam je zadovoljstvo biti dio ove priče te se zahvaljujemo SOS Dječijim selima u BiH na pozivu da organizujemo radionice sa srednjoškolcima koji su dio projekta te im pružimo informacije koje će im biti korisne u dijelu finansija ali i tržišta rada. Sa našim kolegicama i kolegama srednjoškolci su imali priliku razgovarati o tome kako se pripremiti za intervju za posao, prijaviti se na radno mjesto ili se zaštiti na internetu od prevara prilikom korištenja platne kartice“, izjavio je Edin Hrnjica, član Uprave Raiffeisen banke.

Organizacija SOS Dječija sela u BiH brine o djeci i mladima bez roditeljskog staranja, a kroz Programe jačanja porodica radi na prevenciji izdvajanja djece iz porodice porijekla. Organizacija kroz projekte za mlade, osnažuje i mlade osobe u socijalnoj potrebi i mlade iz zajednice kroz edukacije i pripremu za tržište rada. Više informacija o načinima kako podržati rad organizacije možete saznati na stranici www.sos-ds.ba.