Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

SOS DJEČIJA SELA

Predstavljen prijedlog novog Zakona o socijalnim uslugama u FBIH

„Izuzetno nam je važno što smo učesnici ovog procesa jer smo dobili mogućnost da svoju ekspertizu i znanje uvrstimo u novi zakonski okvir i na taj način doprinesemo stvaranju kvalitetnih socijalnih usluga u našoj državi“, naglasila je direktorica SOS Dječija sela BiH, Mirela Gruenther-Đečević na danas održanoj prezentaciji prijedloga novog Zakona o socijalnim uslugama u FBiH. Ovaj prijedlog rezultat je zajedničkih aktivnosti na projektu „Jačanje sistema socijalnih usluga u BiH“ koji od 2018. godine zajednički implementiraju SOS Dječijih sela BiH i Ministarstvo rada i socijalne politike FBiH u saradnji sa kantonalnim ministarstvima socijalne politike, centrima za socijalni rad, NVO i međunarodnim organizacijama i pružateljima usluga.

Usvajanje novog Zakona o socijalnim uslugama u FBiH značajno je iz nekoliko razloga. Osim što će odgovarati stvarnim potrebama korisnika i lokalne zajednice, novi zakon podrazumijeva i kreiranje mreže usluga na području cijele FBiH, jasnu i preglednu sliku pružatelja usluga, standardizaciju centara za socijalni rad kao i metodologije rada te unaprjeđenje profesionalnih kapaciteta stručnih radnika. Usvajanje ovog zakona pomoći će korisnicima da dobiju kvalitetniju i sveobuhvatniju uslugu, nevladinim organizacijama koje će sistem identificirati kao relevantne u oblasti te posebno nadležnim institucijama koje će djelovati u skladu sa relevantnim podacima i koordinirano na svim nivoima uz stabilno finansiranje.

SOS Dječija sela BiH kao partner Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike, zalaže se za donošenje kvalitetnih zakonskih okvira koji će unaprijediti zaštitu djece i njihovih porodica, naročito djece bez roditeljskog staranja i porodica koji su u riziku od razdvajanja, te mladih koji napuštaju sistem javne brige“, istakla je Gruenther-Đečević.

Zakon o socijalnim uslugama jedan je od reformskih zakona kojim želimo unaprijediti sistem socijalnih usluga i učiniti ga dostupnim svim kategorijama društva. Novim zakonom omogućit će se jačanje usluga u lokalnim zajednicama sa ciljem sprečavanja institucionalizacije korisnika“, naveo je pomoćnik ministra u Ministarstvu rada i socijalne politike FBiH, Miroslav Jurešić.

Projekat „Jačanje sistema socijalnih usluga u BiH“ nastao je sa ciljem kreiranja funkcionalnog sistema socijalnih usluga. Jedan od glavnih ciljeva projekta je kreiranje jasnih zakonskih okvira sa obavezujućim standardima za pružatelje socijalnih usluga u Federaciji BiH, koji će raditi na uspostavljanju funkcionalnog sistema socijalnih usluga. Projekat se implementira uz finansijsku podršku Vlade Savezne Republike Njemačke.