Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

SOS DJEČIJA SELA

Održan treći dvodnevni radni sastanak Platforme za saradnju parlamentarki i parlamentaraca Federacije BiH „Glas djece bez roditeljskog staranja“

SOS Dječijih sela u BiH, održala su treći dvodnevni radni sastanak Platforme za saradnju parlamentarki i parlamentaraca FBiH pod nazivom: „Glas djece bez roditeljskog staranja“. Cilj sastanka je bio upoznavanje donosioca odluka sa sistemom hraniteljstva u FBiH, prednostima i manama Zakona o hraniteljstvu FBiH koji se u FBiH implementira od 2028. godine, kao i donošenje prijedloga za izradu inicijativa ispred oba doma Parlamenta FBiH u cilju revidiranja trenutnog Zakona o hraniteljstvu u FBiH.

Radni sastanak su otvorili nacionalni direktor SOS Dječijih sela u BiH, Malik Garibija, ataše za zdravlje i socijalnu politiku Republike Austrije, Manuel Aigner, pomoćnik federalnog ministra za rad i socijalnu politiku FBiH, Miroslav Jurešić i ministar rada i socijalne politike Češke Republike, Marian Jurečka, dok je tema sastanka bila unaprjeđenje sistema hraniteljstva u Federaciji BiH. Pored zastupnika Predstavničkog doma i delegata Doma naroda Parlamenta FBiH, sastanku su prisustvovali ministri i predstavnici kantonalnih ministarstava za rad i socijalnu politiku.

Prisutni su imali priliku da čuju iskustva o srodničkom i nesrodničkom hraniteljstvu kroz iskustva hranitelja. Sastanak je bio prilika i da se predstavi model hraniteljstva Češke Republike kao primjer modela za unaprjđenje sistema hraniteljstva u FBiH, s posebnim naglaskom na uspostavljanje servisa podrške hraniteljskim porodicama, profesionalizaciju hranitelja, kao i razvoj specijalniziranog i hitnog hraniteljstva. Izlagači tokom sastanka su bili Enes Šabić, šef Službe za hraniteljstvo Kantonalnog centra za socijalni rad Sarajevo i Alma Softić, nacionalna savjetnica za alternativnu brigu SOS Dječijih sela u BiH i master trenerica za obuku PRIDE metodologije za trenere i hranitelje.

Platforma je tokom prethodne godine pružila podršku u izradi Strategije sistema socijalne i dječije zaštite FBiH kroz podnošenje inicijativa u oba doma Parlamenta FBiH za njenu finalizaciju. Federalno ministarstvo rada i socijalne politike je uspostavilo Radnu grupu u cilju izrade akcionih planova za razvoj deinstitucionalizacije koji u svojim aktivnostima predviđaju hraniteljstvo kao zasebnu stratešku mjeru za transformaciju ustanova za zbrinjavanje djece bez roditeljskog staranja u male porodične domove i prevenciju institucionalnog oblika smještaja djece bez roditeljskog staranja. SOS Dječija sela u BiH će dati svoj puni doprinos i u Radnoj grupi Ministarstva rada i socijalne politike FBiH za analizu sistema sistema hraniteljstva u FBiH, čime ćemo dodatno doprinijeti definiranju prijedloga za izmjene i dopune Zakona o hraniteljstvu FBiH tokom 2024. godine.

SOS Dječija sela u BiH, kao najveći pružalac socijalnih usluga alternativne brige za djecu i mlade bez roditeljskog staranja u BiH, aktivno djeluju u cilju stvaranja ambijenta i formalnog okvira za unaprjeđenje prava i položaja djece i porodica. Krajem 2022. godine je uspostavljena neformalna grupa, Platforma za saradnju parlamentaraca i parlamentarki Federacije BiH pod nazivom „Glas djece bez roditeljskog staranja“ koja trenutno broji više od 50 zastupnika i delegata Parlamenta FBiH i ima za cilj pružiti podršku donosiocima odluka na federalnom nivou za unaprjeđenje pravnih okvira koje se odnose na prava i položaj djece bez roditeljskog staranja, djece koja su u riziku od razdvajanja od svojih porodica porijekla, mladih koji napuštaju alternativnu brigu i socijalno ugroženih porodica s djecom u lokalnim sredinama. Tokom 2024. godine, uspješno je podnešeno 10 inicijativa ispred oba doma Parlamenta FBiH, dok je jedan od ključnih fokusa Platforme upućivanje nacrta Zakona o socijalnim uslugama FBiH u parlamentarnu proceduru i izmjene i dopune Zakona o hraniteljstvu FBiH.