Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

SOS DJEČIJA SELA

Održan sastanak Upravljačke grupe za Federaciju Bosne i Hercegovine

U sklopu projekta “Jačanje prava djece u alternativnoj brizi u Bosni i Hercegovini” održan je u petak, 11.06.2021. godine, sastanak Upravljačke grupe za Federaciju Bosne i Hercegovine. Funkcija Upravljačke grupe jeste da nadzire i upravlja projektnim aktivnostima, prvenstveno podizanju svijesti o projektu na višim nivoima vlasti. Cilj sastanka je bio da se članovi Upravljačke grupe upoznaju sa dosadašnjim postignućima projekta, kao i da se dogovori strategija daljnjeg projektnog djelovanja.

Članovi su se upoznali sa osam treninga, kojima je učestovalo više od 70 profesionalaca i djece u alternativnoj skrbi, 5 okruglih stolova, kao i rezultatima evaluacijske analize projekta.

Nakon uvodnih izlaganja o projektnim postignućima, dogovoreno je da se nastavi sa edukacijama profesionalaca i mladih u alternativnoj brizi u oblasti dječijih prava. Zaljučeno je, između ostalog, da mladi i profesionalci iz alternativne brige trebaju imati kontinuirane edukacije u pogledu dječijih prava, kako se ista ne bi kršila. Također, segment obrazovanja iz ove dvije fokusne grupe potrebno je proširiti i na hraniteljske porodice. Obrazovne institucije treba, također, uključiti u ove edukacije, kako bi mladi profesionalci bili spremni za dodir sa ovom oblašću.