Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

SOS DJEČIJA SELA

Održan drugi radni sastanak Platforme za saradnju parlamentaraca i parlamentarki “Glas djece bez roditeljskog staranja”

Organizacija SOS Dječija sela u BiH organizovala je drugi radni sastanak Platforme za saradnju parlamentaraca i parlamentarki pod nazivom “Glas djece bez roditeljskog staranja”. Tema sastanka bila je predstavljanje Zakona o socijalnim uslugama Federacije BiH u cilju upućivanja zakona u parlamentarnu proceduru i njegovog usvajanja.

Učesnici sastanka govorili su o zaštiti sigurnosti djece te su predstavili preventivne socijalne i zdravstvene usluge za djecu i mlade u alternativnim oblicima brige i porodice s djecom u zajednici. Značajna tema sastanka bila je isplativost ulaganja u preventivne usluge u cilju uspostavljanja novih i unapređenjaenja postojećih preventivnih socijalnih usluga s ciljem jačanja porodica i zajednice i smanjenja rizika od razdvajanja djece od porodica porijekla.

Osim zastupnika Predsatavničkog doma i delegata Doma naroda FBiH, učesnici sastanka su bili i ministar Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, predstavnici UNICEF-a, OSCE-a, partnerske organizacije Back2Back te predstavnici Ureda atašea za zdravlje i socijalnu politiku Republike Austrije.

Patformu trenutno čini preko 50 parlamentaraca Federacije BiH i do sada je uspješno podnijela četiri inicijative Parlamentu Federacije BiH te time doprinijela razradi Strategije sistema socijalne i dječije zaštite FBiH čija finalizacija se očekuje krajem tekuće godine. Inicijativnom smo dodatno doprinijeli i pripremu upućivanja Zakona o socijalnim uslugama FBiH u parlamentarnu proceduru.

Platforma nastavlja sa radom kroz saradnju i podršku donosioca odluka i Federalnim ministarstvom rada i socijalne politike na federalnom nivou s novim aktivnostima, izradama inicijativa, prijedloga i razmjeni stručnih materijala iz oblasti socijalne zaštite djece i porodica u Federaciji BiH s posebnim naglaskom na djecu bez roditeljskog staranja i djecu koja su u riziku od razdvajanja od svojih porodica porijekla