Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

SOS DJEČIJA SELA

Mastercard u misiji podrške SOS dnevnim centrima kao mjestu za edukaciju, zabavu i druženje

Protekle dvije godine donijele su mnoge izazove i nisu zaobišle nijednu sferu naših života, pa su tako i djeca, ali i SOS roditelji bili suočeni sa socijalnom izolacijom koja je umnogome izmijenila njihovu svakodnevicu i pohađanje nastave na koju su djeca navikla. Utoliko je otvaranje SOS Dnevnih centara u kojima djeca vrijeme provode sa vršnjacima i profesionalcima u radu s djecom bilo značajno za sve porodice koje žive u SOS Dječijim selima u BiH. Kompanija Mastercard zajedno sa SOS Dječijim selima u BiH kroz kampanju “Biti dio dječije radosti. Neprocjenjivo“ želi upravo podržati rad „SOS dnevnih centara“ i zato je na donacije pozvala sve svoje korisnike kako bi online uplatama prikupili što više sredstava u ove svrhe. Kampanja je počela 20.12.2021. i traje do 28.02.2022. godine, a tokom ovog perioda svi korisnici Mastercard kartica koji odvoje dio novca i svoju donaciju uplate online putem www.sos-ds.ba imaju mogućnost uvećati taj iznos za još 10KM, koliko dodatno na svaku od uplata svojih korisnika donira Mastercard.

Cilj otvaranja dnevnih centara jeste da se djeci i mladima ponude dodatni sadržaji koji na strukturiran i koristan način doprinose njihovom osnaživanju i razvoju. Osim što boravak djece u Dnevnom  centru nastoje učiniti prijatnim, u stimulativnom okruženju, tim profesionalaca osigurava niz programskih sadržaja koji se mogu prilagoditi uzrastu i afinitetima djece, ali su i univerzalni. Sve aktivnosti su unaprijed planirane i osmišljene u skladu sa Individualnim razvojnim planom svakog djeteta koji se izrađuje, u skladu sa potencijalima i potrebama djeteta, uz podršku SOS roditelja i saradnika u Timu za razvoj djece kojeg čine pedagog, socijalni radnik i psiholog.

Sve aktivnosti imaju za cilj podsticanje, razvijanje i usavršavanje komunikacijskih, socijalnih,  kreativnih potencijala, postizanje emocionalne stabilnosti, pružanje podrške učenju  i unapređenje obrazovnih  potencijala kroz edukativne, kreativne  likovne,  literane i muzičke sadržaje, te sportsko-rekreativne i kulturno zabavne aktivnosti. Dnevni centar je mjesto gdje djeca mogu u opuštenoj, stimulativnoj sredini provesti slobodno vrijeme kroz kreativan rad,  uče kako savladati nove zadatke, upoznaju talente za koje su mislili da ih ni ne posjeduju, a kroz edukativnu grupnu ili individualnu podršku mnoga djeca su znatno  popravila uspjeh u školi. Tom uspjehu svakako doprinose stečene komunikacijske i prezentacijske vještine, pa tako djeca jačaju samopuzdanje koje im je često, nažalost, poljuljano stresnim životnim situacijama.

„SOS roditelji žive sa djecom i pružaju im svakodevnu roditeljsku ljubav, podršku i zajedno sa njima savladavaju mnoge prepreke. Ipak, važan segment odgajanja djece jeste i briga o SOS roditeljima kojima je potrebna dodatna pomoć stručnjaka budući da brinu o 5 do 7 djece različitog uzrasta, ali i različitih potreba. Podrškom radu Dnevnih centara, naši prijatelji iz kompanije Mastercard ne pomažu samo djeci nego i SOS roditeljima koji rade, odnosno žive uistinu požrtvovan posao“ istakla je Sanja Pavlović, koordinatorica tima za razvoj djece SOS Dječijeg sela Gračanica.

„Mnogo vremena i radionica se posveti učenju saradnje i timskog djelovanja pa starija djeca postanu mali volonteri koji se rado odazivaju na akcije i pomažu mlađoj djeci. Pored znanja koje volonteri prenose na djecu, vrlo važno je njihovo uloženo vrijeme te prilika da budu uspješni modeli mlađoj djeci. Dnevni centri mali su uređeni sistemi u kojima je svaki član podjednako vrijedan i ima svoju ulogu, pa tako i oni najmlađi učestvuju u aktivnostima te se kroz grupni rad, ranim detekcijama i intervencijama prave veliki koraci za budućnost djece. Iznimno nam je drago kada partneri prepoznaju koliko je važan naš rad sa djecom za njihovu budućnost i koliko utiče na kvalitet daljeg toka života. Kompanija Mastercard je odlučila biti dio sadašnjosti, ali i budućnosti djece koja odrastaju u SOS Dječijim selima u BiH“  naglasila je Aida Kuljanović-Mešić, saradnik u Timu za razvoj djece i psiholog SOS Dječijeg sela Sarajevo.

Uspješni rezultati rada centra govore o važnosti podrške profesionalaca kako djeci tako i SOS roditeljima, ali i značaju daljeg rada Dnevnih centara. Ipak, najvažniji i najdraži su komentari mališana koji o Dnevnom centru kažu:

“Ovdje smo da se zabavimo bez ikakvog moranja.”

“Ovdje smo da učimo i da se šalimo.”

“Ovdje nema nikakvog ružnog ponašanja.”

“Ovdje se svi volimo!”