Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

SOS DJEČIJA SELA

Uspostavljena Platforma za saradnju parlamentaraca FBiH „Glas za djecu bez roditeljskog staranja“

Na inicijativu organizacije SOS Dječija sela u Bosni i Hercegovini uspostavljena je Platforma za saradnju parlamentaraca FBiH „Glas za djecu bez roditeljskog staranja“. Platforma, kao dvosmjerni kanal komunikacije između zakonodavne i izvršne vlasti te stručnjaka iz relevatnih oblasti ima za cilj jačanje zajedničkog djelovanja u sprovođenja procesa deintistucionalizacije i unapređenja sistema socijalne zaštite. Do sada se patformi se pridružilo više od 40 parlametnaraca oba doma Parlametna FBiH s kojima je održan radni sastanak.

 „Platforma je izuzetno značajna svima nama koji smo u situaciji da donosimo zakonske propise i učestvujemo na taj način u poboljšanju položaja djece bez roditeljskog staranja. Nephodna je sinhronizacija zakonskih okvira na svim nivoima vlasti jer različiti kantoni imaju različite vidove pomoći i izdvajanja sredstava, stoga treba uskladiti i težiti ka ujednačavanju sistema socijalne zaštite“, izjavila je predsjedavajuća Predstavničkog doma Parlamenta FBiH Mirjana Marinković-Lepić.

Ministar Ministarstva za rad i socijalnu politiku Federacije Bosne i Hercegovine Adnan Delić osvrnuo se na važnost izrade i implementacije Sektorske strategije te usklađivanje kantonalnih strategija i zakona sa federalnim.

„Svi kažu da je ogledalo svake politike budžet i po budžetu možete vidjeti koliko je vlast zainteresovana za određene oblasti i teme i koliko im je stalo do pojedinih kategorija društva, a ovog puta pričamo o najranjivijim kategorijama, stoga je važno da imamo viziju naših politika i mjera koje se moraju sprovesti, a koje su definisane strategijom. U sinergiji svih nivoa vlasti, možemo doprinijeti tome, ali je jako važno planirati sredstva u budžetu“, rekao je Delić.

Austrijske ambasadorice u Bosni i Hercegovini dr. Ulrike Hartmann istakla je važnost građenja partnerstva između donositelja odluka i nevladinih organizacija.

„Raduje me činjenica da je odziv parlamentarki i parlamentaraca, iz svih stranaka pozicije i opozicije veliki i da je u oba Doma Parlamenta Federacije BiH prepoznata potreba i korisnost ovog vida saradnje.  Austrijska vlada je podržala izgradnju prvih SOS Dječijih sela u Bosni i Hercegovini i ona su se u toku svog gotovo tridesetogodišnjeg rada potvrdila kao jedan od najuspješnijih davatelja socijalnih usluga u oblasti alternativne brige. Zajednički nam je cilj jačanje cjelokupnog društva, posebno novog naraštaja.

U okviru Platforme radit će se na oblastima koje su istaknute kao jedan od prioriteta pridruživanja Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji.

“Za sve nas je ključno ulagati u djecu i mlade, jer su oni naša budućnost. Evropska unija godinama izdvaja velika finansijska sredstva s ciljem unapređenja sektora socijalne zaštite u BiH u skladu sa evropskim standardima. Naše buduće IPA aktivnosti bit će usmjerene na jačanje kapaciteta centara za socijalni rad i vaninstitucionalnih oblika socijalne zaštite, čime će se nastaviti provedba već započetog procesa deinstitucionalizacije socijalne zaštite te transformacija postojećih institucionalnih kapaciteta u smjeru redizajniranja postojećih socijalnih usluga”, izjavio je šef Sekcije operacija za socijalni razvoj, civilno društvo i prekograničnu suradnju pri Delegaciji EU u BiH Gianluca Vannini.

Platforma će svim njenim članicama i članovima pružati stručnu podršku i materijale iz navedenih oblasti, ali i stajati na raspolaganju za druga pitanja kojima se budu željeli baviti, a koja se tiču podrške i zaštite djece i mladih bez roditeljskog staranja i porodica u riziku od razdvajanja.

„Deinstitucionalizacije je jedan od ključnih procesa u oblasti socijalne zaštite, i Bosna i Hercegovina mora brže i odlučnije krenuti u sistemsku transformaciju postojećih i razvijanje novih servisa u zajednici kako bismo realizovali ovaj iznimno važan proces. Raduje nas što SOS Dječija sela u BiH godinama svoju ekspertizu stavljaju na raspolaganje institucijama na svim nivoima vlasti i što, osim što pružamo direktnu brigu djeci i mladima bez roditeljskog staranja, zagovaramo poboljšanje sistema socijalne zaštite“, izjavio je nacionalni direktor SOS Dječijih sela u BiH Malik Garibija.

Platforma djeluje kroz organizirane kvartalne sastanke koji obuhvataju teme u oblastima socijalne zaštite kao što su Zakon o socijalnim uslugama; izmjene i dopune Zakona o hraniteljstvu; status i prava mladih osoba koje napuštaju alternativnu brigu, a koje su u skladu s preporukama o usklađivanju zakonskih regulativa s UN Konvencijom o pravima djeteta te su obavezujuće u pripremi BiH za pristup EU.