Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

SOS DJEČIJA SELA

Cilj drugog ciklusa YEEP projekta – osnažiti 470 mladih i pripremiti ih za tržište rada

Povodom početka drugog ciklusa YEEP projekta, pod nazivom YEEP II, SOS Dječija sela u BiH organizovala su konferenciju tokom koje su partnerima iz vladinog, nevladinog i korporativnog sektora predstavili ciljeve i aktivnosti projekta kroz koje će osnažiti mlade iz alternativne brige te mlade u socijalnoj potrebi.

Primarni cilj novog ciklusa projekta jeste osnažiti 470 mladih ljudi iz alternativne brige i mladih u socijalnoj potrebi u  Bosni i Hercegovini da koriste svoje novostečene vještine i pristup kvalitetnim uslugama podrške kako bi se bolje integrisali u tržište rada.

U novom ciklusu YEEP projekta, SOS Dječija sela u BiH, osim u Sarajevu, radit će i u Tuzli, s obzirom na to da na ovim lokacijama organizacija direktno brine o djeci i mladima bez roditeljskog staranja. Nakon konferencije sa partnerskim organizacijama Perpetuum Mobile iz Banjaluke, Naša djeca iz Zenice, Altruist iz Mostara te organizacijom Proni iz Brčko Distrikta potpisan je ugovor o saradnji. Na ovaj način, u narednom periodu, još više mladih u riziku i mladih iz alternativne brige bit će osnaženo u radu sa trenerima koji su prošli obuku za rad po YEEP metodologiji od strane profesionalaca iz SOS Dječijih sela BiH, kroz primjenu YEEP metodologije za jačanje životnih vještina i vještina zapošljivosti. Mladi će imati i pripreme za razgovor za posao, a sve aktivnosti sprovodit će se prema Individualnim razvojnim planovima na kojima svaka mlada osoba radi sa svojim mentorom.

Mladi koji odrastaju u alternativnoj brizi i mladi sa složenim socio-ekonomskim poteškoćama često nemaju odgovarajuće mogućnosti i pristup tržištu rada, usljed nedostatka vještina i kvalifikacija te su često dugo nezaposleni i isključeni iz društva, niskog samopoštovanja, niskih društvenih kompetencija i nerazvijene mreže podrške. Utoliko je važna uloga programa za mlade kako bi prije svega ojačali njihovo samopozdanje a onda ih i pripremili za tržište rada, kako bi imali jednake šanse za boljom budućnosti.

SOS Dječija sela su u Bosni i Hercegovini implementirala projekat „YEEP – Jaki mladi, nova perspektiva“ kroz regionalni projekat Youth Empowerment Enabling Prospects (YEEP) u periodu od 2019. do 2022. godine te nastavljaju djelovati na području osnaživanja mladih koristeći iskustvo i posebno kreiranu, lokalno prilagođenu metodologiju razvoja životnih vještina i vještina zapošljivosti. YEEP projekat SOS Dječijih sela u BiH je podržan od strane BMZ-a, Ministarstva za ekonomsku suradnju i razvoj Savezne Republike Njemačke i Hermann Gmeiner Fonds Deutschland.