Autorska prava© SOS Dječija sela BiH.

Preuzimanje dokumenata u cijelosti ili njihovih dijelova je dozvoljeno, uz obavezno navođenje originalnog izvora.

➔ Konvencija o pravima djeteta
➔ Politika zaštite djece

Autorska prava© SOS Dječija sela BiH.

Preuzimanje dokumenata u cijelosti ili njihovih dijelova je dozvoljeno, uz obavezno navođenje originalnog izvora.

➔ Položaj djece u BiH
➔ Mladih koji izlaze iz brige u BiH

Autorska prava© SOS Dječija sela BiH.

Preuzimanje dokumenata u cijelosti ili njihovih dijelova je dozvoljeno, uz obavezno navođenje originalnog izvora.

➔ SOS BRIGA – Naše obećanje
➔ Sigurna i zaštićena djeca
➔ O SOS programu za mlade YES Centar
➔ SOS Jednoroditeljstvo

➔ Saznaj više