Naši korporativni partneri pružajući finansijsku podršku, osiguravaju pokriće dijela ili pak cjelokupne godišnje troškove ključnih programa SOS Dječijih sela BiH. U skladu sa mogućnostima, željama i opredjeljenjem možete biti podrška za godišnje troškove SOS porodice ili dio troškova za nabavku hrane, higijenskih proizvoda, školskog pribora, odjeće i obuće, režijskih ili investicijskih troškova, medicinskih troškova, troškova usluga logopeda, psihologa, defektologa.

➔ Saznaj više
➔ Naši posvećeni partneri
➔ Kampanje s prijateljima

Surađujemo s međunarodnim organizacijama i multilateralnim donatorima, poput Ujedinjenih nacija i Europske unije te sa državnim vlastima i ambasadama kako bismo poboljšali situaciju ugrožene djece, njihovih porodica i zajednica.

SOS Dječija sela BiH također pružaju doprinos razvoju političkih okvira, na primjer u oblastima razvojne suradnje i socijalne politike. Surađujemo s partnerima koji dijele naše ciljeve na brojnim projektima koji primjenjuju politiku u praksi.

➔ Saznaj više