Naš kontakt:

Senka Čimpo                                        
Koordinatorica Programa Jačanja porodice Sarajevo                                             
Semira Frašte bb                                                        
T: + 387 33 473 279                                                  
M: + 387 66 910 718                                                 
email: senka.cimpo@sos-ds.ba