Prezentacija rezultata evaluacije projekta Jačanja porodice - SOS Porodičnog centra Mostar

Prezentacija rezultata evaluacije projekta Jačanja porodice - SOS Porodičnog centra Mostar

Prezentacija rezultata eksterne evaluacije SOS Porodičnog centra Mostar, koji djeluje u okviru organizacije SOS Dječija sela BiH, upriličena je 29. septembra, u Hotelu Mostar. Custom Concept agencija za istraživanje tržišta, ispitivanje javnog mnijenja i konsalting, koja je radila evaluaciju, obuhvatila je protekle tri godine djelovanja Porodičnog centra Mostar.

„Kada smo pokrenuli SOS Porodični centar Mostar 2008. godine, pred sebe smo postavili cilj da porodicama, koje su Zakonom definirane kao rizične, budemo najdirektija podrška kako bismo osigurali njihovo kvalitetnije porodično funkcionisanje i na taj način osigurali poticajno i ljubavlju ispunjeno okruženje za djecu. U protekle tri godine ukupno 122 porodice su bile uključene u program, a ostvaren je neposredni uticaj na 209 odraslih osoba, te na 292 djece. Primarni cilj nam je održati porodice na okupu, a evaluacija našeg rada pokazala je da je od ukupno 122 porodice u čak 121 porodici prevenirano odvajanje. Ponosni smo na činjenicu da je kod 61% porodica postignut napredak, te više ne žive na liniji siromaštva. Svim porodicama smo pristupali individualno, a svakodnevno smo pružali podršku iz područja obrazovanja, zdravstva, podršku usmjerenu na pronalazak posla, te razvoj aktivnosti za dodatno ostvarenje prihoda, psihosocijalnu podršku, radili na unaprijeđenju roditeljskih vještina. Saradnja sa zajednicom bila je od izuzetnog značaja za postizanje rezultata, te će naše djelovanje i u narednom periodu biti usmjereno na jačanje mreže partnera“, istakla je Berima Hačam, savjetnica Programa Jačanja porodica.

Program Jačanja porodica, primjenom metodologije vođenja slučaja, ima za cilj postići samoodrživost – status porodice koji znači da su roditelji u stanju prepoznati dječije potrebe i na njih adekvatno odgovoriti, ali i obezbijediti dovoljno sredstava za zadovoljenje tih potreba. Takođe, to znači i da su roditelji upoznati sa svim načinima/službama za dobivanje podrške u ostvarivanju prava svih članova porodice.

Osim u Mostaru, gdje je od početka djelovanja programa bilo uključeno 196 porodica i 496 djece, organizacija SOS Dječija sela BiH Program Jačanja porodica realizira i u Sarajevu, Goraždu, Srebrenici, Gračanici i Maglaju. Svakog dana ukupno 325 porodica, te 870 djece dobiva neki vid podrške na ovih 6 lokacija.