Održana promocija SOS program za mlade - YES centar Tuzla

Održana promocija SOS program za mlade - YES centar Tuzla

Program će se realizirati u naredne tri godine i pružiti će podršku za 180 mladih ljudi iz marginaliziranih socijalnih grupa sa šireg područja Tuzle, s ciljem ostvarivanja njihove socijalne i ekonomske neovisnosti. Partneri u realizaciji Programa ekonomskog jačanja mladih su Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona, te Grad Tuzla.

„Izuzetno sam ponosan da danas imam priliku predstaviti SOS Program za mlade – YES centar, koji će u narednom periodu mladim ljudima omogućiti kvalitetan pristup informacijama, olakšati im socijalnu integraciju, pružiti podršku u sticanju životnih vještina, te vještina zapošljavanja – što će doprinijeti njihovoj finansijskoj samostalnosti. Podatak da je stopa nezaposlenosti među mladim ljudima čak 63%, a da 77% njih želi napustiti Bosnu i Hercegovinu, neki privremeno, a značajan broj i trajno, zaista zvuči alarmantno. No, mi smo odlučili da te brojke za nas budu pokretači, te smjernice kako skrojiti program koji će mladim ljudima biti potpora i osigurati im da, zahvaljujući znanjima, vještinama i kompetencijama koje će steći uključujući se u YES Centar, budu konkuretniji na tržištu rada. Iskreno se nadam da ćemo, stvarajući mrežu partnerstava iz javnog, privatnog i nevladinog sektora, osigurati dugoročnu održivost projekta, te bolje osnove za većom zapošljivosti mladih ljudi, posebno onih iz marginaliziranih grupa“, istakao je Amir Omanović, nacionalni direktor SOS Dječijih sela BiH.

SOS Program za mlade – YES Centar, osim u Tuzli, realizira se i u Sarajevu, a prostorije Programa za mlade u Tuzli nalaze se u ulici Skendera Kulenovića 23.