Održna promocija SOS program za mlade - YES centar Tuzla

Održna promocija SOS program za mlade - YES centar Tuzla

Program će se realizirati u naredne tri godine i pružiti će podršku za 180 mladih ljudi iz marginaliziranih socijalnih grupa sa šireg područja Tuzle, s ciljem ostvarivanja njihove socijalne i ekonomske neovisnosti. Partneri u realizaciji Programa ekonomskog jačanja mladih su Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona, te Grad Tuzla.

„Izuzetno sam ponosan da danas imam priliku predstaviti SOS Program za mlade – YES centar, koji će u narednom periodu mladim ljudima omogućiti kvalitetan pristup informacijama, olakšati im socijalnu integraciju, pružiti podršku u sticanju životnih vještina, te vještina zapošljavanja – što će doprinijeti njihovoj finansijskoj samostalnosti. Podatak da je stopa nezaposlenosti među mladim ljudima čak 63%, a da 77% njih želi napustiti Bosnu i Hercegovinu, neki privremeno, a značajan broj i trajno, zaista zvuči alarmantno. No, mi smo odlučili da te brojke za nas budu pokretači, te smjernice kako skrojiti program koji će mladim ljudima biti potpora i osigurati im da, zahvaljujući znanjima, vještinama i kompetencijama koje će steći uključujući se u YES Centar, budu konkuretniji na tržištu rada. Iskreno se nadam da ćemo, stvarajući mrežu partnerstava iz javnog, privatnog i nevladinog sektora, osigurati dugoročnu održivost projekta, te bolje osnove za većom zapošljivosti mladih ljudi, posebno onih iz marginaliziranih grupa“, istakao je Amir Omanović, nacionalni direktor SOS Dječijih sela BiH.

SOS Program za mlade – YES Centar, osim u Tuzli, realizira se i u Sarajevu, a prostorije Programa za mlade u Tuzli nalaze se u ulici Skendera Kulenovića 23.