Dan SOS Dječijih sela

Dan SOS Dječijih sela

23. Juni je dan SOS Dječijih sela.

SOS Dječija sela - SOS Children's Villages - SOS Kinderdorf International su internacionalna organizacija koja već 68 godina djeluje u 134 zemlje širom svijeta, na svih 5 kontinenata pružajući podršku prvenstveno djeci bez roditeljskog staranja kroz porodični model brige, ali i svoj ostaloj djeci kroz Programe jačanja porodica, edukativne programe, zdravstvene centre, škole i druge aktivnosti u zajednicama. SOS koncept brige o djeci bez roditeljskog staranja razvija se brižljivo već šest decenija u saradnji sa vlastima svake zemlje i u skladu sa specifičnostima kulture.