• YES CENTAR

  YES CENTAR

  Projekat ekonomskog jačanja mladih koji će pružiti podršku osnaživanju sposobnosti zapošljavanja za 300 mladih ljudi iz marginaliziranih socijalnih grupa s ciljem ostvarivanja njihove socijalne i ekonomske neovisnosti.

 • Donirajte i omogućite topli dom i sigurno mjesto za djecu

  Donirajte i omogućite topli dom i sigurno mjesto za djecu

  Vašom donacijom pružate topli dom i sigurno mjesto za djecu i omogućavate im da osjete radost djetinjstva, te pristup brojnim servisima koji će omogućiti sretniji rast i napredak. Hvala vam na podršci!

 • Ljudski resursi

  Ljudski resursi

  Ako želimo da se naša djeca razviju u pozitivnom smislu, potrebni su nam ljudi koji su voljni prihvatiti različitost u kulturi, vjeri i razmišljanju, koji su voljni prihvatiti druge ljude onakvima kakvi oni jesu i...

 • Kompanije

  Kompanije

  Zajedno možemo stvoriti snažnije društvo podržavajući najranjivije – djecu bez roditeljskog staranja. Donirajući redovno manje iznose Vi doprinosite pozitivnoj promjeni.

  Kompanija Bingo Tuzla je već četvrtu godinu najbolji prijatelj SOS Dječijih sela BiH i sa donacijom od 40.000 KM pokriva troškove SOS porodice mame Amire i školski pribor i knjige za 30 djece.