• YES CENTAR

  YES CENTAR

  Projekat ekonomskog jačanja mladih koji će pružiti podršku osnaživanju sposobnosti zapošljavanja za 300 mladih ljudi iz marginaliziranih socijalnih grupa s ciljem ostvarivanja njihove socijalne i ekonomske neovisnosti.

 • Kupite novogodišnje čestitke i pomozite rad SOS Dječijih sela BiH

  Kupite novogodišnje čestitke i pomozite rad SOS Dječijih sela BiH

  Dragi prijatelji,

  Sa iskrenim željama za srećom, zadovoljstvom, te privatnim i poslovnim uspjehom u godini koja dolazi – pozivamo Vas da kupite novogodišnje čestitke i tako pomognete rad organizacije SOS Dječija sela BiH.

 • Ljudski resursi

  Ljudski resursi

  Ako želimo da se naša djeca razviju u pozitivnom smislu, potrebni su nam ljudi koji su voljni prihvatiti različitost u kulturi, vjeri i razmišljanju, koji su voljni prihvatiti druge ljude onakvima kakvi oni jesu i...

 • Kompanije

  Kompanije

  Zajedno možemo stvoriti snažnije društvo podržavajući najranjivije – djecu bez roditeljskog staranja. Donirajući redovno manje iznose Vi doprinosite pozitivnoj promjeni.

  Kompanija Bingo Tuzla je već četvrtu godinu najbolji prijatelj SOS Dječijih sela BiH i sa donacijom od 40.000 KM pokriva troškove SOS porodice mame Amire i školski pribor i knjige za 30 djece.